Fagmøte- bonde i medgang og motgang

Mandag 1. november blir det et kveldsmøte på Klakkskjæret hvor vi tar opp utfordringer mange gårdbrukere kjenner på.

Møte er et samarbeide mellom Norsk landbruksrådgivning, Sømna bondelag og landbrukskontoret.

 

Fra Norsk landbruksrådgivning kommer Vidar Aastrøm som også spanderer Pizza på oss.

I tillegg vil Stig Arne Bjørnseth dele noen tanker og erfaringer.

 

Velkommen J

 

Med vennlig hilsen

Nils Nyborg
Jordbrukssjef
Enhet landbruk

 

Fagmøte i Sømna