Folkehelse uka 2022

12-18 september 2022 går Folkehelse uka av stabelen, og Brønnøy kommune ønsker å invitere ALLE lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innbyggere, eldre og unge til å bidra i markeringen. 


 

 

 

  Invitasjon til deltakelse i Folkehelse uka 2022 

12.-18. september går Folkehelse uka 2022 av stabelen, og Brønnøy kommune ønsker å invitere ALLE lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innbyggere, eldre og unge til å bidra i markeringen. 

Folkehelse uka skal bidra til å sette ekstra fokus på folkehelse og synliggjøre det frivillige arbeidet som skaper de gode tilbudene og aktivitetene vi har i kommunen. Alle tiltak som setter aktivitet, sosialt samvær, friluftsopplevelser og /eller sunt kosthold på agendaen medvirker til økt folkehelse. 

Dere kan bidra ved å melde inn små, enkle tiltak og aktiviteter som dere har lyst til å arrangere denne uken, gjerne utendørs. Det kan være enkeltstående arrangementer eller de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer. 

Eksempel på aktiviteter kan være fellesturer, strikkekafé, dans, matlaging, kurs/foredrag, trening, små konserter, konkurranser, sosialt samvær m.m. 

Alle som ønsker å bidra til å markere Folkehelseuka 2022 oppfordres til å melde inn tiltak til oss innen 26.august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen, der aktivitetene markedsføres og distribueres gjennom ulike kanaler. 

For innmelding av aktiviteter/tiltak, send e-post til: 

Folkehelsekoordinator Lise Rødli.

Lise.rodli@bronnoy.kommune.no

 

Idébank, materiell og logo finner dere her:  

Folkehelseuka i Nordland - Nordland fylkeskommune (nfk.no)