Forbud mot å gjøre opp åpen varme/ild utendørs i kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad

Med hjemmel i kommuneloven § 13-1 om delegasjon, samt vedtak i kommunestyret i sak sakene 146/02, 19/03, 73/03, 65/04 og 94/05 samt brev av 2.10.2006 vedrørende subdelegasjon og videre med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3 meddeles følgende:

Vedtak:
1. Det er i tidsrommet 29.nov 2022 frem til 19.desember 2022 forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det fører til brann for kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad.

2. Forbudet er tidsavgrenset fra dato til foreløpig 19.des 2022 med mindre det ikke kommer betydelig nedbør som varer over dager.

3. Et eventuelt videreført forbud vil bli vurdert 19.des 2022.

Saksopplysninger:
Det har i en lengere periode vært lite eller ingen nedbør med innslag av frost og vind. Dette gjør at bunnforholdene i terrenget er svært tør. Brannfaren regnes dermed som overhengende og værvarslingen melder om stor skogbrannfare oransje fare nivå. Vurderinger: For å sikre at brannfaren er forstått innføres det nå et midlertidig tidsavgrenset forbud. Det vil bli gjennomført fortløpende vurderinger for om forbudet kan heves eller eventuelt videreføres i tidsperioden forbudet gjelder.