Forslag på kulturpris og næringspris

Brønnøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris og næringspris.

Brønnøy kommunes kulturpris for 2022

Brønnøy kommunes kulturpris tildeles person(er), forening / organisasjon, eller institusjon som i det siste eller de seneste år har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller kulturarbeid. Prisen kan også tildeles den som gjennom lengre tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv.

Tidligere forslag er fortsatt med i vurderingen.

 

Brønnøy kommunes næringspris for 2022

Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.

 

Brønnøy kommune ønsker forslag med begrunnelse på kulturpris eller næringspris.

Frist for innsendelse av forslag er satt til 10. november 2022.

 

Dette sendes til:

Brønnøy kommune

Rådhuset

8905 Brønnøysund

postmottak@bronnoy.kommune.no.