Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Fra og med mandag 20.9. kan personer med alvorlig svekket immunforsvar kontakte vaksinetelefonen for å  bestille time til vaksinasjon av dose 3.

For å få 3.dose må du enten ha fått en bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten på dette eller kunne vise til dokumentasjon på at du bruker en av de medikamentene som blir listet opp i informasjonsskrivet fra FHI (resept, journalnotat eller liknene) Bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentasjon på hvilket medikament du bruker må medbringes og vises fram til den som skal vaksinere deg.

For mer informasjon gå inn på FHIs sider:

https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-09.09.2021---gjennomforing-av-vaksinasjon-med-3.-dose/

https://www.fhi.no/publ/brev/ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immun/