Informasjonsmøte "Bolig for eldre - Fremtiden og mulighetene"

Brønnøy Eldreråd arrangerer sammen med Brønnøy Pensjonistforening informasjonsmøte.

Boligsosial handlingsplan ligger nå ute på høring og i den forbindelse inviteres det til informasjonsmøte om Bolig for eldre.

Møte avholdes på Brønnøy Rådhus, kinosalen tirsdag 25. april kl. 1000-1400.

Foreløpig program:
- Informasjons fra "Samholdet borettslag" v/Nordbohus Bjarne Nyrud
- Boligsosial Handlingsplan v/Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre og Leder helse og velferd Janne Lynghaug
- Informasjon om lån og tilskuddordninger samt bostøtte v/Saksbehandler Ann Kristin Johansen

Mer informasjon vil komme.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Leder Brønnøy eldreråd
Grete Bang