Kommunedelplan - landbruk

Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk er nå på høring.

Les mer her.

Eventuelle merknader eller uttalelser til planprogrammet sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 23.04.2018.