Konferanse om Miljøterapi for personer med utviklingshemming

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

Konferansen arrangeres live 6-7 mai, påmeldte har tilgang til innhold i 6 mnd.

For å få tilgang til konferansen må dere ta kontakt med Ann Kristin Lorentsen på følgende e-post: 
ann.k.lorentsen@bronnoy.kommune.no  

https://stiftelsensor.no/konferanser/sor-konferanse