Korona telefonen stenger

Med bakgrunn i generell nasjonal gjenåpning og oppheving av korona-restriksjoner, legger Brønnøy kommune nå ned ordningen med «korona-telefonen».

Den stenger fra først kommende mandag 4. oktober.

For generell informasjon vedr. Korona-relaterte spørsmål, henviser vi til FHIs-nettsider, regjeringen.no og evt. Brønnøy kommunes hjemmeside.

www.fhi.no

www.regjeringen.no