Koronavaksine - Informasjon til befolkningen

Koronavaksinasjon er en del av det Nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Informasjon om arbeidet med vaksinasjon vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.
Telefonnummer til vaksinetelefonen som besvarer alt av vaksinering er: 91512694

Brønnøy kommune er i gang med vaksinering av nye risikogrupper av innbyggere. De fleste vil motta en invitasjon til time, men enkelte må registrere seg for å bli invitert.

KORT FORTALT

Personer i risikogrupper som har fastlege i Brønnøy kommune vil motta invitasjon til vaksinering og trenger derfor ikke ta kontakt med kommunen for å bestille time.

I henhold til nasjonale planer for vaksinering ble beboere på sykehjem prioritert først. Så fulgte vaksinering av  beboere i omsorgsbolig og eldre over 85 år.

Brønnøy kommune følger prioriteringsliste for vaksinering basert på råd fra folkehelseinstituttet(FHI).

De som tilhører risikogruppene og får tilbud om vaksine vil få en personlig invitasjon til time, enten via sms eller telefon. Invitasjonen vil komme fra Brønnøy kommune. Les mer om risikogruppe.

Vaksine informasjon

 

Brønnøy kommune har pr 260221 fått levert vaksinen BioNTech Pfizer Comirnaty og Astra Zeneca vaksinen.  Det er satt opp en vaksinasjonsplan med bakgrunn i regjeringens prioriteringsrekkefølge for de som har sagt at de ønsker vaksine. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Hvis du  takker nei når du får tilbud, vil disse vaksinene gis videre til andre som venter på vaksine.

Etter hvert som kommunen mottar koronavaksiner, vil tidspunkt for vaksinering bli satt opp fortløpende og det gis tilbud til deg som har sagt at du ønsker vaksine på sms eller du blir oppringt for å få bekreftet at du kommer på oppsatt tidspunkt.

 

Framdrift og plan koronavaksinering Brønnøy kommune 2021

Vaksinering uke 1 

7 glass BioNTech Pfizer Comirnaty = 42 doser

Vaksinering tilbys risikogruppe 1. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

 

Vaksinering uke 2

5 glass Comirnaty = 30 doser

Vaksinering tilbys risikogruppe 1, 2 og helsepersonell. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

 

Vaksinering uke 3

8 glass Comirnaty = 48 doser 

Vaksinering tilbys risikogruppe 1, 2 og helsepersonell. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

 

Vaksinering uke 4

14 glass Comirnaty = 84 doser

Vaksinering tilbys aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis . 

Vaksinering av risikogruppe 1 og 2 . 

2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 1)

 

Vaksinering uke 5

23 glass Comirnaty = 138 doser

Vaksinering fortsetter til aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis 

Vaksinering av risikogruppe 1, 2 og helsepersonell. 

2. dose med Comirnaty vaksine gis. (1. dose satt uke 2)

 

Vaksinering uke 6

26 glass Comirnaty = 156 doser. 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell fortsetter. 

1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell. 

2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 3)

 

Vaksinering  uke 7

20 glass Comirnaty =120 doser

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell. 

2. dose med Comirnaty vaksine gis . (1. dose satt uke 4)

 

Vaksinering uke 8

18 glass Comirnaty og 10 glass Astra Zeneca = 208 doser

Brønnøy kommune har mottatt 100 ekstra doser med koronavaksinen Astra Zeneca som skal gis til helsepersonell under 65 år. Dose 2 settes etter 12 uker. 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell. 

2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 5 )

 

Vaksinering uke 9

18 glass Comirnaty og  10 glass Astra Zeneca =208 doser. 

Brønnøy kommune har mottatt 100 ekstra doser med koronavaksinen Astra Zeneca som skal gis til helsepersonell under 65 år. Dose 2 settes etter 12 uker. 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell 

2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 6)
 

Vaksinering uke 10

18 glass Comirnaty og  10 glass Astra Zeneca =208 doser. 

Brønnøy kommune mottar 100 doser  Astra Zeneca som skal gis til helsepersonell under 65 år. Dose 2 settes etter 12 uker. 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år og helsepersonell med

2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 7) 

Vaksinering av  aldersgruppen 75- 84 år, 1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

Uke 10

OBS : Vaksinering med Astra Zeneca stanses, inntil videre, torsdag 110321.

 

Vaksinering uke 11

13 glass Comirnaty = 78 doser

 

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år,  1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

Vaksinering med 2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 8 eller før) 

OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.

 

Vaksinering uke 12

20 glass Comirnaty = 120  doser

Vaksinering av  aldersgruppen 75- 84 år, 1. dose med Comirnaty vaksine gis.

OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.

 

Vaksinering uke 13

19 glass Comirnaty = 114  doser

Vaksinering av aldersgruppen 75-84 år,  1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

Vaksinering med 2. dose med Comirnaty vaksine (1. dose satt uke 10 eller før)

OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.

 

Vaksinering uke 14

35  glass Comirnaty = 210  doser

Brønnøy starter vaksinering  av  aldersgruppen  65 -74 år og samtidig  personer mellom 18 og 64 år*  med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

( merket med * i listen  over risikogrupper i prioritert rekkefølge ) 

 OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.

 

 Vaksinering uke 15

42  glass Comirnaty = 252  doser

Brønnøy fortsetter vaksinering  av  aldersgruppen  65 -74 år og samtidig  personer mellom 18 og 64 år*  med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

( merket med * i listen  over risikogrupper i prioritert rekkefølge ) 

 OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.

 

Vaksinering uke 16

42  glass Comirnaty = 252  doser

Brønnøy fortsetter vaksinering  av  aldersgruppen  65 -74 år og samtidig  personer mellom 18 og 64 år*  med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 1. dose med Comirnaty vaksine gis. 

( merket med * i listen  over risikogrupper i prioritert rekkefølge ) 

 OBS: Vaksineringen vil foregå på Samfunnshuset.