Koronavaksinering

Det er satt av tid til koronavaksinering:

 

29. juni 2022

6. juli 2022

10. august 2022

7. september 2022

Det kan bookes timer på remin.no

Har du spørsmål om koronavaksine ring eller send sms på vaksinetelefon 91512694. Denne blir sjekket tirsdager kl 10-12 og onsdager kl 10-12. Du vil bli kontaktet nærmere, etter beskjed er lest.

Les ellers anbefalinger fra fhi.no om koronavaksine se lenker som ligger ute allerede på hjemmesiden til Brønnøy kommune.

Presisering av Informasjon fra fhi datert  290622 angående;

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli 22)
  • Personer 65-74 år oppstart 1. september 22
  • Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Vaksinetime bookes i hovedsak på remin.no, da det er begrenset kapasitet på vaksinetelefonen.

Dersom noe er uklart, kan vaksinetelefon kontaktes tirsdager og onsdager kl 10-12