Meld deg på pårørendeskolen!

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende til personer med demens 19.10.2022 på Brønnøysund Helse – og omsorgssenter, kantina i 1. etg.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 10.10.2022.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

 

Kursopplegg:

Kurset er lagt opp som 5 samlinger over 5 uker.

 

Praktiske opplysninger

Sted: Brønnøysund Helse – og omsorgssenter

Samlinger på følgende datoer: 19.10., 26.10., 02.11., 09.11. og 16.11.2022.

 

Klokkeslett: 18-20.30 alle datoer.

 

Påmeldingsfrist: 10.10.2022.         

Kursavgift: kr. 400,- per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (kr. 200,- per ekstra familiedeltager)

 

For nærmere opplysninger, kontakt:

Navn: Annie Bratås, leder Tjenestekontoret

Telefon: 75 01 29 10    Mobil: 411 05 682    E-post: annie.bratas@bronnoy.kommune.no

Ragnhild Aglen, hukommelsesteam

Telefon: 75 01 26 29 E-post: ragnhild.aglen@bronnoy.kommune.no

 

 

Legg link til:

Pårørendeskolens brosjyre

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse