Melding om planoppstart - detaljregulering Schrøderkvartalet

Melding om planoppstart  - detaljregulering Schrøderkvartalet.

Formålet med planendringen er å fjerne avsatt areal til nytt kontorbygg inkl. parkering for Brønnøysundregistrene, og å erstatte det med arealbruk som er mer i samsvar med tidligere reguleringsløsning.

Frist for innspill er 23.april 2021 og kan sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no eller per post til Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund

 

Sak i Formannskapet 17.03.21 (PDF, 3 MB)

Melding om oppstart 23.03.21 (PDF, 379 kB)