Ny prosjektmedarbeider i Digitale Helgeland

Aleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral. 

 - Jeg gleder meg virkelig til å sette i gang med arbeidet, spesielt med å avdekke brukerbehovene til innbyggerne i hele regionen Helgeland. Jeg er opprinnelig fra Kristiansand og har som tilflytter forelsket meg i regionen og det den har å by på. Å få muligheten til å bidra til vekst og verdiskapning for Helgeland i stort er en drømme jobb, og jeg håper å kunne bidra med en tilflytters synspunkt, sier Millang.

Aleksander bor sammen med kone og to barn på 3 og 5 år på Mo i Rana, er utdannet fra BI og tar en Master og Management på deltid vedsiden av jobben. Han er tidligere gründer, trener aktivt kampsport og er podkastentusiast.

Tidenes digitaliseringssatsing

Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland. Vi ønsker å sikre at alle kommunene får raskere saksbehandlingstid, mer effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne. Ved å samarbeide vil det være lettere å innfri forventninger fra innbyggere og næringsliv og samtidig oppfylle statens ambisjoner for kommunene.

Jobber digitalt

Tidligere IT-sjef i Brønnøysund Kommune, Hilde Therese Lauvset Rafaelsen (43) leder prosjektet fra Brønnøysund, mens Aleksander vil jobbe fra Mo i Rana. Mye av møtene vil foregå via nettet på f.eks. Microsoft Teams, og andre samhandlingsplattformer. En fremtidsrettet måte å jobbe på, som på godt og vondt er blitt tvunget frem som en følge av COVID pandemien.

- Dette er faktisk noe av grunnen til at jeg søkte på jobben. At man ser at måten vi jobber på vil endre seg, og at det faktisk går bra så lenge man har systemer og prosesser til å støtte en ny arbeidshverdag. Jeg har et stort behov for å møte kolleger, men friheten og mulighetene en sånn måte å jobbe på gir er uunnværlig, sier Aleksander Millang. Vi vil selvfølgelig ofte møtes fysisk, og ikke minst fysisk møte de som utøver og bruker de kommunale tjenestene. Det er ved symbiosen av det digitale og analoge at magien skjer, legger han til med et smil.

Fremtidens Digitale Helgeland

Prosjektet Digitale Helgeland startet formelt opp i midten av januar 2020. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med de kommunene som har valgt å være med i samarbeidsprosjektet. Følgende kommuner er med: Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Våren 2020 er det utført en grundig kartlegging av alle 16 kommunene i samarbeidet for å få innblikk i hvilke nasjonale felleskomponenter som benyttes, i hvor stor grad kommunene har automatisert og effektivisert sine tjenester, om man har utviklet sammenhengende tjenester, om man deler data og gjenbruker data og om man har utviklet tjenester slik at innbygger kan få tilgang til data/informasjon vi har lagret om dem i våre system. Vi har også kartlagt hvilke fagprogram som benyttes for å se hvilke systemer vi har felles. Sammen med Halogen har vi jobbet med innsiktsarbeid for å komme frem til kommunene sine behov og ønsker for samarbeidsprosjektet Digitale Helgeland.  Det er gjennomført intervjuer og workshoper med deltakere fra både små, store og mellomstore kommuner og på den måten har vi sammen klart å komme frem til en omforent visjon og mål for samarbeidet. Videre jobbes det nå med en Digitaliseringsstrategi for Digitale Helgeland. Digitaliseringsstrategien vil beskrive retning på utvikling og innsatsområder for digitaliseringssamarbeidet. Digitaliseringsstrategien kan brukes som utgangspunkt for kommunene sin egen digitaliseringsstrategi slik at man sikrer at arbeidet i den enkelte kommune er i tråd med intensjonene i samarbeidet til Digitale Helgeland.