Offentlig ettersyn - Vedal masseuttak

Forslag til reguleringsplan ligger til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du her.