Økt tildeling av vaksinedoser

Brønnøy kommer til å vaksinere 3 dager i uke 34 grunnet mer vaksinedoser tildelt.

I uke 34 mottar Brønnøy 1550 vaksinedoser. Det vil si at vi får framskyndet vaksineringen flere uker, og at flere blir fullvaksinert tidligere.

Vi mottar både pfizer og Moderna vaksinen og den enkelte vil få den vaksinen som er tilgjengelig, og det vil ikke være anledning til å velge hvilken vaksine en skal få.

Det jobbes for fullt med å fylle opp timer både onsdag, torsdag og fredag i uke 34, og innbyggere som fikk vaksine til og med i uke 30 kan få time allerede nå. Det sendes fortløpende ut melding om vaksinasjonstime til våre innbyggere. Det er begrenset kapasitet på vaksinetelefonen, og vi ber om tålmodighet, og at de som mottar meldingen tar den timen de blir oppsatt på.

Les her om kombinasjonen av vaksiner.