Oppstart anleggsarbeider Torghatten

Fysisk oppstart finner sted mandag 16.01.23.

 

Aktiviteter fra dd til 10.februar

  • Gravearbeider i fylkesvegen mellom ny rasteplass og rundkjøring ved Torghatten Camping. Kjøreadkomst til eiendommene skal være ivaretatt under hele perioden.
  • Avtaking av vekstmasser/ matjord på areal for fremtidig parkeringsplass
  • Hogst og oppstart av stitrasé på vestsiden
  • Noe økt trafikk langs fv. 7234