P R E S S E M E L D I N G

Store snømengder

Brønnøy kommune bruker alle tilgjengelige ressurser

 

Som de aller fleste har fått med seg har det falt svært store snømengder i går kveld og i natt.

Det betyr at det er stort behov for snørydding i hele kommunen.

Teknisk etat melder at alt tilgjengelig mannskap og materiell er satt inn for å fjerne snø.

Dette arbeidet startet i natt og pågår fortsatt.

Ryddingen foregår i prioritert rekkefølge med fokus på utrykning for nødetater, pleie- og omsorgstjenester, offentlig transport og kommunale veier.

Det er som sagt svært store snømengder som har falt de siste timene.

Våre mannskaper følger de prioriteringer som er gitt og ber om forståelse hos innbyggere og trafikanter at dette kan ta litt tid.

 

------

Stig Arve Høyvik

Kommunikasjonskonsulent

Tlf 90924415