P R E S S E M E L D I N G

Farevarsel til gårdeiere - takras

Brønnøy kommune oppfordrer gårdeiere til å gjøre tiltak.

Brønnøy Brann og Redning har gjort en befaring i Brønnøysund og ser at det er mange gårdeiere som må sjekke tak for is og snø.

Dette kan utgjøre en overhengende fare for de som går langs bygninger.

Det har kommet store snømengder den siste tiden. Denne snøen har blitt ryddet bort fra gater og fortau. Men det ligger fortsatt store snømengder igjen på tak og bygninger.

Sol og nattefrost gjør at snøen smelter og blir til store istapper. Siden fortauene er ryddet er det mange som beveger seg under takoverheng.

Brønnøy kommune vil i første omgang oppfordre alle gårdeiere om å sjekke takene sine, og gjøre tiltak for å sikre gåend. Det er gårdeier som har ansvar for dette.

Is må fjernes og fortauene må sperres av inntil dette er utført.

Brønnøy Brann og Redning vil gjøre nye befaringer i tiden som kommer og kontakte den enkelte gårdeier dersom det ikke gjøres tiltak.

Brønnøy har i egen Forskrift om politivedtektene, Kapittel III. Sikring av ferdselen, beskrevet dette slik:

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Istapp som henger fra tak - Klikk for stort bildeIstapper som henger fra tak

------

Stig Arve Høyvik

Kommunikasjonskonsulent

Tlf 90924415