P R E S S E M E L D I N G

Ny Brannsjef i Brønnøy

Brønnøy kommune har ansatt Nils Roar Elsfjordstrand (52) som ny brannsjef.

Nils Roar Elsfjordstrand

Elsfjordstrand har befalsutdanning fra Hæren. Han har en grunnutdanning som vernepleier, og i tillegg studier i pedagogikk, ledelse og beredskap, samt krisehåndtering. Elsfjordstrand har vært ansatt i Brønnøy Brann og Redningstjeneste i 20 år og vært varabrannsjef siden 2009.

Teknisk sjef Stephen Høgeli er svært fornøyd med ansettelsen av Elsfjordstrand.

– Nils Roar har solid erfaring fra brann og redning og har i mange år vært med og utviklet denne tjenesten til det den fremstår som i dag. I tillegg har han en utdanning og en personlighet som gjør ham svært godt kvalifisert for jobben, sier Høgeli i en kort kommentar.

Den påtroppende brannsjefen er takknemlig for tilliten fra Brønnøy kommune og teknisk sjef Stephen Høgeli.

- Etter å ha fungert som varabrannsjef i en lang periode, er jeg klar for å ta steget opp som Brannsjef i Brønnøy kommune, sier Elsfjordstrand.

- Jeg begynte som konstabel i 2002 og brannvesenet har stått mitt hjerte nært. Gjennom min arbeidserfaring i Brønnøy kommune er jeg kjent av mange, I brannvesenet har jeg opplevd alle sider av beredskapsarbeidet, både i utrykninger med fatalt resultat, og i utrykninger med lykkelig resultat.

Viktigheten av å ha en godt fungerende brann- og redningstjeneste må ikke undervurderes, sier Elsfjordstrand.

-Tydelig ledelse, med gode intensjoner, har for meg vært viktig, og er det fremdeles.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser er etter mitt skjønn riktig vei å gå for å få mest ut av de ressursene som finnes i regionen. Det er en kjensgjerning at god beredskap krever ressurser, både i form av godt utdannede mannskaper, men også av best mulig utstyr.

Samlet sett koster dette penger. I de økonomisk krevende tider vi er inne i vil det være brannsjefens oppgave å sørge for å videreutvikle det vi har, men også argumentere for fremtidsrettede anskaffelser og utvikling i fremtiden, avslutter påtroppende brannsjef Nils Roar Elsfjordstrand.

 

Mvh Stig Arve Høyvik, kommunikasjonskonsulent