Pårørendeskolen

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende med demens 05.10.2021 på Brønnøysund Helse- og omsorgssenter, i kantina i 1. etg.   Påmeldingsfrist er satt til 28.09.2021.

MELD DEG PÅ PÅRØRENDESKOLEN!

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende til personer med demens 05.10.2021 på Brønnøysund Helse – og omsorgssenter, kantina i 1. etg.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 28.09.2021.

 

Hva er pårørendeskolen?

 

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

 

Kursopplegg:

 

Kurset er lagt opp som 5 samlinger over 5 uker.

 

Praktiske opplysninger

 

Sted: Brønnøysund Helse – og omsorgssenter

Samlinger på følgende datoer: 05.10., 12.10., 19.10., 26.10. og 02.11.2021.

 

Klokkeslett: 18-20.30 alle datoer.

 

Påmeldingsfrist: 28.09.2021.         

Kursavgift: kr. 400,- per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (kr. 200,- per ekstra familiedeltager)

 

For nærmere opplysninger, kontakt: Navn: Annie Bratås, leder Tjenestekontoret/hukommelsesteam

Telefon: 75 01 29 10    Mobil: 411 05 682    E-post: annie.bratas@bronnoy.kommune.no

 

 Brosjyre /påmeldingsslipp pårørendeskolen (DOC, 2 MB)

Legg link til:

Pårørendeskolens brosjyre

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse