Pressemelding - 08.04.22

Problemer i utgående postgang

Ved årsskiftet gikk Brønnøy kommune over til nytt saksbehandlingssystem.

Denne overgangen var en viktig oppgradering av et saksbehandlingssystem som begynte å bli utdatert.

Overgangen var planlagt i lang tid og det har vært gjennomført testing av systemet siden mai 2021.

Saksbehandlingen og inngående korrespondanse har fungert utmerket.

All utgående korrespondanse sendes enten digitalt eller manuelt. Det vil si at mottakere med kjent organisasjonsnummer og personer i folkeregisteret mottar sendingen digitalt.

Post som har gått på e-post, til digital postkasse eller som har blitt åpnet i Altinn, har kommet fram til mottaker som vanlig.

Men dersom du ikke har mulighet for mottak av digital sending, eller ikke åpner den digitale sendingen innen 48 timer, vil sendingen gå til utskrift for så å sendes i konvolutt. Dette skjer via en felles utskriftsentral som KS bruker.

Det er dette siste som ikke har fungert siden nyttår og har medført at en del mottakere ikke har mottatt svar fra kommunen i perioden 1.1. til 7.4.

Feilen er funnet og rettet. Vi har ikke et eksakt tall på hvor mange dette kan gjelde. Derfor iverksettes nå utsending av all manuell postforsendelse for perioden. Flere mottakere vil da oppleve å få brev i posten som er datert ved første utsending.

Brønnøy kommune beklager dette og at det ikke ble oppdaget tidligere.