Prisforespørsel, brøyting/snørydding - kommunale bygg/eiendommer.

Brønnøy kommune v/Eiendomsavdelingen ønsker tilbud på brøyting/snørydding ved ulike kommunale bygg/eiendommer. Det skal inngås kontrakt på denne tjenesten med varighet i tre år. Områdene som skal brøytes består av tre geografiske områder som er Nordhus/Toft, Brønnøysund sentrum og Hommelstø og disse er beskrevet i brøytekart som fås ved henvendelse til driftskoordinatorJon Haugen jon.haugen@bronnoy.kommune.no . Det er anledning til å gi pris på et eller flere områder.

Tilbudet skal også inneholde oversikt over hvilke ressurser og hvilket brøytemateriell som tilbyder disponerer.

Det settes også krav til når brøyting skal igangsettes mv., nærmere opplysninger om dette kan gis av Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre arnt.s.saethre@bronnoy.kommune.no / 75012508.

Tilbud bes levert på e-post adresse postmottak@bronnoy.kommune.no senest 15. september 2021 kl. 12:00.