Reguleringsplan for Toftsundet

Formannskapet har i møte 29.11.22 vedtatt å legge ut forslag til ny reguleringsløsning omkring Havbrukssenteret på Toft. Saksdokumenter med forslag til plankart, bestemmelser og beskrivelse m.m. finner du her…

Frist for merknader eller uttalelser er satt til 17.02.23.