SFO tilbud og åpningstider sommer 2022

Brønnøy Formannskap vedtok i dag å utsette planene med at åpningstider for SFO skulle følge skoleåret.

Brønnøy kommune vil derfor ha SFO-tilbud som i fjor.

Unntaket er som tidligere år at SFO har feriestengt i ukene 27-28-29 også i 2022.

Foresatte med konkrete behov, og som har søkt, og fått innvilget sin søknad,

har derfor SFO-plass også i denne perioden.