Skifte til nye digitale trygghetsalarmer

På grunn av Korona situasjonen vil kommunens arbeid med å bytte ut gamle trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer forsinkes. Vi regner med å være ferdig i løpet av mai 2021.
Grunnen til utskiftningen av  alarmer er at gammel teknologi etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning. De nye alarmene vil også kunne tilby bedre løsninger og driftsikkerhet.

Det er kommunens personell som gjør dette arbeidet og vi vil gi god opplæring når vi kommer ut med den nye alarmen.  Vi ringer deg og avtaler tidspunkt for montering og vi vil identifisere oss ved ankomst.

Det er ingen ekstra kostnad med innstallering av den nye alarmen
Månedspris fra 1.1.2021 er kr. 250.-
 

Kommunen har anskaffet seg to ulike alarmer som vi kan tilby:

  •  en som kan brukes både ute og inne eller 
  • en som kun kan brukes inne, men som gir muligheter for å koble på andre sensorer som for eksempel røykvarsler


INVOLVERING AV PÅRØRENDE
Med den nye type alarmer vil det bli også bli en mulig for pårørende å delta på en varslingsliste. Da vil varslingen settes opp slik at alarmen først forsøker å opprette kontakt med pårørendes mobiltelefon. Dersom pårørende er utilgjengelig, vil alarmen videresendes til helsetjenesten.

 

SPØRSMÅL?
Eventuelle spørsmål til den nye løsningen kan rettes til avdelingslederne i hjemmebaserte tjenester:

Velfjord: Karina Lande 

Brønnøysund: Maroline Lizarde

Brønnøysund: Trine Øren Solsem