Skifte til nye digitale trygghetsalarmer

Kommunen vil i løpet av februar og mars bytte ut de gamle trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer. Dette gjør vi for å tilby bedre løsninger for våre innbyggere, bedre driftssikkerheten for tjenesten og fordi gammel teknologi etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning.

Utskiftningen av alarmene gjøres av kommunens personell og det vil bli gitt god opplæring når vi kommer ut med den nye alarmen.  Vi ringer deg og avtaler tidspunkt for montering og vi vil identifisere oss ved ankomst.
Det er ingen ekstra kostnad med innstallering av den nye alarmen
Månedspris fra 1.1.2021 er kr. 250.-
 

Kommunen har anskaffet seg to ulike alarmer som vi kan tilby:

  •  en som kan brukes både ute og inne eller 
  • en som kun kan brukes inne, men som gir muligheter for å koble på andre sensorer. 


INVOLVERING AV PÅRØRENDE
Med den nye type alarmer vil det bli også bli en mulig for pårørende å delta på en varslingsliste hvis det er ønskelig.  Dersom pårørende er utilgjengelig, vil alarmen videresendes til helsetjenesten.

 

SPØRSMÅL?
Eventuelle spørsmål til den nye løsningen kan rettes til avdelingslederne i hjemmebaserte tjenester:

Velfjord: Karina Lande 

Brønnøysund: Maroline Lizarde

Brønnøysund: Trine Øren Solsem