Snørydding

Med bakgrunn i senere tids snøfall vil det de neste dagene bli foreta noe ekstra rydding av snø langs kommunale veier.

Det må påregnes at snø kan brøytes/freses inn i hager og innkjørsler. Arbeidene vil foregå på dag og kveld og en del støy må påregnes.

Vi minner om at kommunens brøyting/fresing av snø inn på privat eiendom ligger som hovedregel innenfor det naboer til offentlig veg må tåle med bakgrunn i grannelovas § 2.

Se for øvrig retningslinjer for strøing og brøyting på våre hjemmesider.

https://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/teknisk-bolig-og-eiendom/vei-og-trafikk/retningslinjer-for-stroing-og-broyting/

 

Dette til orientering.

Teknisk sjef