Søk om regionalt miljøtilskudd i jordbruket - Søknadsfrist 15.oktober

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Tiltakene er innen følgende hovedområder

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Søknadskjema finner du her.

Ta kontakt med landbrukskontoret om det skulle være behov for veiledning.