Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland

Søker: Helgeland Miljøfisk AS

Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland
Søker: Helgeland Miljøfisk AS
Søknaden gjelder: Landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret
Søkt størrelse: 26 000 tonn MTB
Lokalitet: Toftøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º27,091` Ø 12º06,587`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 31.12.2021.

Søknad