Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre - søk NÅ!

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport.

Eksempler på kulturarrangement er julekonsert i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamp og lignende. 350 000 kr skal fordeles etter først-til-mølla-prinsippet, og det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd som står bak engangsordningen. 

Søknadsskjema

Formålet med ordningen:

Flere ungdommer og eldre skal få delta på kulturarrangement i fylket. 

Hvem kan søke: 

Både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Krav til søknad:

  • Pengene skal brukes på transport til kulturarrangement.
  • Alle former for god og sikker transport på vei og til sjøs støttes.
  • Transporten må være universelt utformet og skal tilbys alle unge og eldre.

Gjør slik:

1.    Skriv søknad på søknadsskjema. Dette finner du under Tilskudd og støtte Nfk.no  
2.    Send søknadsskjema til post@nfk.no eller Nordland fylkeskommune, Prinsensgate 100, 8048 Bodø

Søknadsskjema

Frist:

Søknadsfrist er NÅ. "Først til mølla"-prinsippet gjelder, så det er bare å komme i gang.

Faktura: 

Dersom tiltaket skjer innen 15. desember  kan transportselskap sende faktura direkte til fakturamottak@nfk.no 

Viktig:

Faktura må være fylkeskommunen i hende innen 15. desember. 
Det nå merkes prosjektnummer 010 4006 Kulturtransport
Rapport må leveres en måned etter gjennomført tiltak.
Dersom tiltaket skjer etter 15. desember vil søker får refundert beløp når rapport er levert og godkjent.

Kontakt Nordland fylkeskommune dersom du har spørsmål - kontaktinfo finner du nederst på denne siden