Ubemannet vaksinetelefon

Vaksinetelefonen er ubemannet 18.11.21 og 19.11.21.