Varsel om oppstart av planarbeid - detajlregulering for Brønnøysundregistrene i Havnekvartalet, Brønnøysund

På vegne av Søren Nielsen AS og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles med dette om igangsetting av arbeid med reguleringsplan - detajlregulering, for Brønnøysundregistrene i Havnekvartalet, Brønnøysund.

Les mer her.