Søk regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) fra 15.september 2022

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i ditt fylke.

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i ditt fylke.

Tiltakene er innen følgende hovedområder

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Du finner mer informasjon om hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i Statsforvalterens veileder.  

Søknadsfrist er 15.oktober 2022. Ta kontakt med kommunen hvis det er behov for veiledning.