Retningslinjer, rutiner og planer

Nedenfor finner du retningslinjer, rutiner og planer som er gjeldende for Brønnøy kommune.

For ansatte og politikere