Barnekor

PÅMELDING - søk om plass

Barnekor for barn i alderen 5. – 7. klasse.
Medlemmene vil få innføring i grunnleggende stemmebruk, intonasjon og melodi- og rytmelære. Dette vil vi lære gjennom rytme- og sangleker, bevegelse til musikk og øvelser for kroppsbevissthet pust og avspenning.

Målet er at elevene skal få utforske sin egen musikalitet i samspill med andre, gjennom sangglede, mestring og tilhørighet ved det å synge sammen.

Kostnader: kr. 1000,- pr. halvår. (Gratis fram til jul 2021)

Kontaktinfo

Sanna Frøshaug
Lærer
E-post
Mobil 415 87 323