Digitalisering og IKT

Avdeling digitalisering og IKT har ansvar for drift av kommunens IKT portefølje og skal bistå i utviklingen av kommunens tjenester. Deltakelse i prosjekter mm. med vår faglige kompetanse for alle virksomhetsområder i kommunen og deltakelse i relevante fora utenfor kommunen.

IT leder er med i kommunes sin ledergruppe.

Per idag har kommunen en driftsavtale med TietoEvry sammen med Vega og Vevelstad kommuner.

Mål for avdelingen:

  • Tilby bedre og brukervennlige digitale løsninger og tjenester til innbyggerne
  • Sikre at ansatte skal få gjort jobben sin - om mulig på en bedre og smartere måte
  • Vi skal ha fremtidsrettede, sikre og driftsvennlige løsninger
  • Bistå områdene med digitaliseringsarbeidet
  • Ha et godt samarbeid med nabokommunene
  • Standardisering av IKT løsninger og tilhørende arbeidsprosesser
  • Godt arbeidsmiljø

Strategiske valg:

  • Vi må søke samarbeid. Mye kan løses bedre ilag med andre
  • Vi må over på en skyløsning. Lokal infrastruktur må tilpasses fremtidig behov
  • Vi må øke bemanningen og kompetansen og insource aktuelle oppgaver

Vi jobber nå med å gradvis overta større deler av driften selv og skal etablere ny driftsplattform i skyen.

I forhold til videre digitaliseringsarbeid og digital transformasjon mener vi en kritisk suksess faktor er et tettere samarbeid med andre kommuner på Helgeland og Digitale Helgeland.

Vi jobber også for et tettere samarbeid om drift mellom kommunene på Sør-Helgeland.

 

Kontaktinfo

Morten Stavseng Jenssen
IT-sjef
E-post

Åpningstider

Hverdager 07:30-15:15 (16:15)

Trenger du IT hjelp?

Selvbetjeningsportalen
Tlf: 750 12 012
E-post: ikt@bronnoy.kommune.no