Digitalisering og IKT

Digitalisering og IKT avdelingen har ansvar for alt av:

  • IT utstyr
  • Nettverk
  • Telefoni system
  • Printløsning
  • AV utstyr
  • Fagprogram/applikasjoner (96 for hele øyriket) som brukes av ansatte i hele kommunen (pluss PPT og Brønnøy havn)
  • IKT-Brukerstøtte

I tillegg deltar IT avdelingen i digitaliseringsprosjekter ute på virksomhetsområdene med vår faglige IT kompetanse.

IT leder er med i kommunes sin ledergruppe og skal blant annet bidra til at alle virksomhetsområder integreres inn i et helhetlig system med digitaliseringsstragien. 

Driftsavtale 

Kommunen har en driftsavtale med EVRY så det er EVRY som drifter nettverk, servere, databaser, klienter, utskriftsløsning, Ephorte, Agresso, epost, AD og de fleste applikasjoner som brukes. De fleste serverene står fysisk sikret hos EVRY. 

Samarbeid mellom EVRY og lokal IT

Tett samarbeid med leverandør på drift og videreutvikling er nødvendig og et av suksesskriteriene for at det i det hele tatt skal være mulig å sikre stabile IT systemer og gi ansatte tilstrekkelig brukerstøtte.

Avtalen gir klare føringer på hvilke nøkkelressurser, representanter og eskaleringsveier som må være tilstede hos kommunen for at man skal kunne oppnå effektiv samhandling. IT avdelingen har endringsansvarlig, problem ansvarlig, hendelsesansvarlig og sikkerhetsansvarlig.

 

Digitaliseringsstrategi og pågående prosjekter

Brønnøy kommune har en digitaliseringsstrategi  som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2014. IT avdelingen jobber kontinuerlig med nå alle målene som er satt i Digitaliseringsstrategien. 

Brønnøy kommune har en moderne IT plattform og vi har gjort et stort digitalt løft de siste årene. Vi har blant annet innført office365 til alle våre ansatte og har blant annet begynt å tatt i bruk Teams for å få til en mer effektiv måte å jobbe på. Det er innført Ipad som læringsbrett både på barne og ungdomsskole. Dette er en av de digitale virkemidlene vi har innført for å nå kunnskapsløftet. Les mer her

For området digitalisering og IKT vil vi i 2020 starte arbeidet med å gradvis kunne ta over deler av drifta som i dag utføres av driftsleverandøren EVRY samtidig som vi flytter mer av løsningene over på skyløsninger. Skytjenester er kostnadseffektive og fleksible. I første omgang tar vi sikte på å ta over førstelinje support og drifta av skoleløsningen. I tillegg vil det jobbes mye med å få på plass en velferdsteknologi plattform som blant annet skal brukes av hjemmetjeneste, tjenestekontor, kjøkken, sykehjemmet samt aktivitets og mestringsteamet.  

Kontaktinfo

Jens-Erik Hermansen
IT-sjef
E-post
Telefon 75 01 20 10
Mobil 979 59 872

Åpningstider

Hverdager 0730-1515 (1615)

Trenger du IT hjelp?

Selvbetjeningsportalen

TLF: 750 12 012

ikt@bronnoy.kommune.no