Søknad om redusert foreldrebetaling

 

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

  1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
  2. 20 timer gratis oppholdstid i uken de fire siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Foresatte oppfordres til å sende søknad for neste barnehageår fra mai av.


Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Brønnøy kommune

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 23 kB)  PDF (PDF, 149 kB)

 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling