Logos- veiledning

Vi minner om at PPT fortsatt gir veiledning i forhold til Logosutredninger skolene gjennomfører.

Veiledningen gis mandager fra 13.00-15.00, enten ved oppmøte på PPT kontoret, eller via skjerm.

Saker må være meldt til PPT i god tid.