Fagbrevkurs 15. mars

Hei!

Samlingen blir på Karrieresenteret kl 18 - 20.