Fagbrevkurs 22. mars

Denne samlingen ledes av Tone.

Tid: 17 - 20

Sted: Karrieresenteret