Fagbrevkurs onsdag 25. jan

Hei og godt nytt år!

Samlingen den 16. jan flyttes til 25. januar!