Fagnettverk engelsk 24.01.23

Tema: Muntlig eksamen.

Siri sier at hun ønsker at deltakere sender henne oppgaver og erfaringer fra prøvemuntlig så raskt som mulig.

Dette vil være utgangspunktet for dagen. Alle som underviser i engelsk vil ha nytte av dagen.

E-postadressen til Siri er: sirmoh@oslomet.no.

Sted: Hildurs

Tidsramme: 08.45 - 14.15

Påmeldingsfrist: 19. januar