Fagnettverk matematikk 14. mars

Matematikksenteret kommer med de samme som sist.

Program:

  • Velkommen og oppstart
  • 09.00-09.45: Matematisk kompetanse - elevbesvarelser
  • 10.00-11.00: Erfaringsdeling prøvemuntlig-praktisk
  • 11.00-11.30: Matematisk aktivitet
  • 11.30-12.15: Lunsj
  • 12.15-12.30: Oppsummering aktivitet
  • 12.30-13.30: Videreutvikling av oppgaver til muntlig-praktisk eksamen
  • 13.45-14.30: Vurderingskriterier
  • 14.30-14.45: Oppsummering/avslutning

Svar på refleksjonsspørsmålene her:

https://nettskjema.no/a/324320

 

08.45 - 14.45

Sted: Kred