Individuell plan/ koordinator

Formålet med individuell plan og koordinator

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Se helsedirektorates inspirasjonsfilm her

Hvem kan søke om individuell plan (IP)?

Personer med langvarige og sammensatte helse- og/eller omsorgstjenester kan søke om individuell plan.
Behovet må gjelde to eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet.

Koordinator

Om du ikke vil ha utarbeidet individuell plan kan du likevel søke om koordinator som hjelper deg å samordne dine sammensatte tjenester,

Ønsker du å vite mer?

Se brosjyre her (PDF, 827 kB) eller ta kontakt med Koordinerende enhet for mer informasjon.

Du som fått opprettet plan digitalt eller er medlem i en plan kan logge inn her: individplan.no Her kan du for eksempel lese planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

for deg som ikke har behov for å få utarbeidet IP

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Å benytte individuell plan /koordinator er gratis.

Klage

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund