Kreftomsorg

 

Kreftsykepleier i Brønnøy kommune kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i kommunen. Helsepersonell ved sykehjem og i hjemmebaserte tjenester kan også ta kontakt ved behov for råd og veiledning.

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 421 kB) 
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak, kontakt Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Har du tilbakemeldinger på tjenesten, ta kontakt med Bente Holm 

 

.

 

Kontaktinfo

Bente Holm
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 75 01 29 16
Mobil 468 10 769

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund