Demensomsorg

Mennesker med demens og deres pårørende kan ha behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av kommunale tjenester.

Les mer om demens her

Kommunen har følgende tilbud og tjenester 

 

 

Kontaktinfo

Annie Bratås
Leder tjenestekontor og hukommelsesteam
E-post
Telefon 75 01 29 10

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

Hukommelsesteamet tar imot henvendelser tirsdager kl. 08.00-1500 på telefonnr.: 411 05 682