Hjelpemidler og velferdsteknologi

Hjelpemidler og velferdsteknologi bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler for kortere perioder

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, som for eksempel etter en operasjon, kan du låne fra kommunens korttidslager.

Beskriv ditt behov nøye. Ved behov for rullestol trenger vi at du oppgir vekt og høyde. Hvis du har kommunale helsetjenester fra før (for eksempel hjemmetjeneste eller miljøtjeneste) kan du be dem om hjelp.

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler på hjelpemidler du kan låne, er:

  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Uthenting av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv eller noen som kan hjelpe deg kommer å hente hjelpemiddelet selv i lagerets åpningstider. Kan du ikke hente selv leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hjelpemidler for lengre perioder

Hvis du har et varig behov for et teknisk hjelpemiddel (over 2 år), kan du søke NAV om varig utlån. Søknaden må inneholde en faglig vurdering av dine behov og funksjon.

Hvordan går du frem?

Hvis du har kommunale helsetjenester fra før, kan du be de om hjelp (for eksempel hjemmetjeneste eller miljøtjeneste). 

Du kan også søke hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten. 

Les mer om hjelpemidler på NAV sine sider.

Uthenting av hjelpemidler

Hjelpemidlene blir levert til hjelpemiddellageret for videre distribusjon. Vi kontakter deg i forbindelse med utlevering. Vi ønsker at du kommer til hjelpemiddellageret og henter hvis det er mulig, hvis ikke blir det kjørt ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

De fleste hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Velferdsteknologi i Brønnøy kommune

Kommunen satser på fremtidsrettede hjelpemidler for våre innbyggere. 

Brønnøy kommune jobber for tiden med å innføre nye, teknologiske hjelpemidler for de eldre innbyggerne. Bakgrunnen er at antallet eldre i Brønnøy øker hvert år, noe som krever endring og nytenkning.

Det blir stadig flere hjelpetrengende i kommunen, og vi må tilrettelegge for at disse kan bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig. Ikke bare på grunn av press på sykehjemsplasser, men også fordi de fleste ønsker å bo hjemme. Dette krever at vi må gjøre ting på andre måter enn i dag, for at vi skal kunne ta oss av de som trenger hjelp. Velferdsteknologi er tenkt som et supplement til eksisterende tilbud.

Kontaktinfo

Rune Lie
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 01 29 54

Telefontid: 08:00-10:00

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00