Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med

  • praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask ,klesvask, sengeskift
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 421 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Grunnbeløp

Husstandens samlede Nettoinntekt

Maksimal sats

0-2 G

0- 202.702

Kr. 210,- pr mnd

2-3 G

202.702 – 304.053

Kr. 1.000,- pr mnd

3 -4 G

304.053 - 405.404 Kr. 1.500,- pr.mnd

Over 4 G

405.404 og over

Kr. 2.000,-pr.mnd

 

Hvis tjenestemottaker får så lite hjelp hjelp at satsene overstiger kommunens egne utgifter, settes betalingen til  kr. 300,- pr time

 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt på 902 30 008

Kontaktinfo

Hjemmehjelpstjenesten
Mobil 902 30 008

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00