Hjemmesykepleie

Tilbud til de som bor eller oppholder seg i kommunen, og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom /funksjonshemming har behov for pleie og omsorg i eget hjem.

Det kan blant annet gis hjelp til:

  • generell sykepleie
  • forebygge komplikasjoner på grunn av sykdom
  • observasjon av sykdomsutvikling og allmenntilstand
  • sårbehandling
  • oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling
  • smertebehandling
  • oppbevaring, opplegging og utdeling av medisiner
  • Personlig pleie

All hjelp tildeles etter individuell vurdering. Det tas utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun kan klare selv. .
Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmesykepleien er delt inn i følgende soner

Hjemmesykepleien i Brønnøy kommune er delt inn i sone Sør( sør om Rådhuset) sone Nord (nord om Rådhuset) og sone øst(Velfjord)

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone

 

Kontaktinfo

Karina Lande
Avdelingsleder sone nord
E-post
Telefon 75 01 29 06
Britt Eli Haugen
Avdelingsleder hjemmesykepleien sone sør
E-post
Telefon 75 01 29 05

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00